หมอช้างแนะ กินเจ2565 สักการะ ขอพร “ศาลเจ้าไต้ฮงกง” เสริมสิริมงคล

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา แนะนำวิธีไหว้ พร้อมเผยไหว้ขอพรอย่างไรให้สำเร็จดั่งหวัง ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง ช่วงเทศกาลกินเจ 2565 นอกจากที่เรางดเว้นเนื้อสัตว์ และได้ถือศีลแล้ว ความเชื่อที่ว่าการเสริมดวงความเป็นสิริมงคลก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ควรพลาด

ของไหว้ (ทางศาลไต้ฮงกงมีให้บริการ)

  • ธูป
  • เทียนแดงก้านไม้
  • กระดาษเงิน ทอง
  • น้ำมันตะเกียง

ขั้นตอนการไหว้

  • สำหรับการสักการะหลวงปู่ไต้ฮง (ไต้ฮงกง) ให้จุดธูป 8 ดอก เทียน 1 คู่
    • จุดที่ 1 คือการสักการะเทพยดาฟ้าดิน (ทีกง) ในจุดนี้ เปรียบเสมือนเป็นการเริ่มต้น เหมือนเป็นการรายงานตัวว่าเรานั้นได้มาไหว้ ณ ศาลแห่งนี้ และขอให้การมาไหว้ อธิษฐานขอพรในครั้งนี้มีความราบรื่น เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้ว ให้คำนับ 3 ครั้ง แล้วจึงปักธูปที่เตรียมไว้ เป็นจำนวน 5 ดอก
    • จุดที่ 2 การสักการะหลวงปู่ไต้ฮงกง ให้ใช้ธูป 3 ดอก เป็นการถวายให้กับองค์ไต้ฮงกง สำหรับหลวงปู่ไต้ฮงกงนั้น ท่านเป็นพระสงฆ์ในสมัยราชวงศ์ซ่ง นับว่าเป็นพระสงฆ์ที่เป็นต้นแบบของงานสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้คน ช่วยเหลือศพไร้ญาติที่เสียชีวิตภัยพิบัติ โรคระบาด นำศพไปฝังโดยไม่รังเกียจ ทั้งยังตั้งศาลารักษาโรค และจัดหาของช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน จนมีผู้คนให้ความเคารพนับถือ ซึ่งหลวงปู่ไต้ฮงกงนับว่าเป็นต้นแบบที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำมายึดหลักในการปฏิบัติงานนั่นเอง

สำหรับการขอพรองค์ไต้ฮงกงนั้น สามารถอธิษฐานได้ทุกเรื่อง ซึ่งสิ่งสำคัญในการที่จะได้รับพรจากหลวงปู่ไต้ฮงกง คือการปฏิบัติตัวที่ดี ตั้งใจทำความดี ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก ผู้ที่เดือดร้อน เหมือนกับหลวงปู่ไต้ฮงกงนั่นเอง

เมื่อเสร็จสิ้นการสักการะแล้ว ให้ถวายชุดของไหว้ ได้แก่กระทงกระดาษเงิน กระดาษทอง ต่อดวยการเติมน้ำมันตะเกียง ซึ่งเปรียบเสมือนกับการเติมแสงสว่างให้กับชีวิต

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *