หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา แนะนำวิธีไหว้ พร้อมเผยไหว้ขอพรอย่างไรให้สำเร็จดั่งหวัง ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง ช่วงเทศกาลกินเจ 2565 นอกจากที่เรางดเว้นเนื้อสัตว์ และได้ถือศีลแล้ว ความเชื่อที่ว่าการเสริมดวงความเป็นสิริมงคลก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ควรพลาด ของไหว้ (ทางศาลไต้ฮงกงมีให้บริการ) ธูป เทียนแดงก้านไม้ กระดาษเงิน ทอง น้ำมันตะเกียง ขั้นตอนการไหว้ สำหรับการสักการะหลวงปู่ไต้ฮง (ไต้ฮงกง) ให้จุดธูป 8 ดอก เทียน

เผยวิธีจัดโต๊ะไหว้บรรพบุรุษ วันสารทจีน 2565 วันสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนแท้ๆ ที่สืบทอดต่อๆกันมารุ่นสู่รุ่น ซึ่ง วันสารทจีน จะจัดขึ้นตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ของทุกๆปีตามปฏิทินทางจันทรคติ และในปฏิทินสากลปีนี้ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นวันที่ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีน จะต้องทำพิธีไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ เป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดมายาวนาน ทำเพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ การไหว้สารทจีน โดยทั่วไปช่วงเวลาในการไหว้ที่ถูกต้อง จะเริ่มจากการจัดของไหว้เจ้าที่ และไหว้บรรพบุรุษในช่วงเวลาเช้าถึงช่วงเวลาก่อนเที่ยง