เผยวิธีจัดโต๊ะไหว้บรรพบุรุษ วันสารทจีน 2565 วันสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนแท้ๆ ที่สืบทอดต่อๆกันมารุ่นสู่รุ่น ซึ่ง วันสารทจีน จะจัดขึ้นตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ของทุกๆปีตามปฏิทินทางจันทรคติ และในปฏิทินสากลปีนี้ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นวันที่ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีน จะต้องทำพิธีไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ เป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดมายาวนาน ทำเพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ การไหว้สารทจีน โดยทั่วไปช่วงเวลาในการไหว้ที่ถูกต้อง จะเริ่มจากการจัดของไหว้เจ้าที่ และไหว้บรรพบุรุษในช่วงเวลาเช้าถึงช่วงเวลาก่อนเที่ยง